TƯGH hướng dẫn thành lập Ban Công tác kiểm Tăng

1282

su giaGNO – Thông tư số 380 /CV.HĐTS do HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư ký ngày 20-10, gửi Ban Thường trực BTS PG các tỉnh thành cho biết, việc tổ chức Ban Công tác kiểm Tăng nhằm thực hiện việc chấn chỉnh tệ nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp tại các khu du lịch, các bến xe và các điểm buôn bán…

Qua đó, nhận định, vấn nạn này xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đưa đến nhiều dư luận tiêu cực trong xã hội.
Thông tư nêu rõ, để giúp BTS GHPGVN tỉnh, thành phố triển khai tinh thần Nghị quyết 003/NQ.BTSTWngày 27-6-2015 của Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2015 trong việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh sinh hoạt của Tăng, Ni, tự viện trong cả nước, Ban Thường trực BTS GHPGVN đề nghị:

  1. Ban Thường trực BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế công tác quản lý Tăng, Ni, tự viện tại địa phương mình và nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp tổ chức thành lập Ban Công tác kiểm Tăng với thành phần gồm: Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát.
  2. Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, đưa ra kế hoạch, tiêu chí cụ thể trong công tác kiểm Tăng. Cần có sự trao đổi thống nhất với các Hệ phái có truyền thống khất thực để thống nhất phương pháp giải quyết đối với vấn đề nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp.
  3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua phương tiện thông tin đại chúng tệ nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo, khất thực phi pháp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an tỉnh, thành phố và công an địa phương để được hỗ trợ khi Ban Công tác kiểm Tăng thực thi nhiệm vụ. Đảm bảo đúng theo pháp luật nhà nước.
  4. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, thành phố thường xuyên có báo cáo và các đề xuất cụ thể về Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự T.Ư để có chỉ đạo kịp thời.