Tự học Sémaphore

1963
semaphore
Những hình thức tín hiệu thị giác khác còn có cờ hiệu hàng hải, đèn hiệu, và gương hiệu.
Semaphore ra đời trước điện tín. Chúng nhanh hơn người đưa tin đi bằng ngựa trên một quãng đường xa, nhưng phí tổn nhiều và ít được bảo mật hơn điện tín mà thay thế nó sau đó. Khoảng cách mà một tín hiệu thị giác có thể truyền đi bị hạn chế bởi địa hình và thời tiết, vì vậy đa số các phương tiện truyền tín hiệu thị giác (optical telegraph) trong thực tế thường sử dụng nhiều trạm tiếp vận để nối liên lạc những khoảng cách xa hơn.Hệ thống semaphore mới hơn dùng hai cán cờ ngắn có cờ hình vuông. Một người cầm cờ giữ chúng ở các vị trí khác nhau để truyền đi các mẫu tự và các số. Người cầm cờ giữ mỗi cờ trong mỗi tay, và đưa mỗi cánh tay của mình ở một trong 7 vị trí, các vị trí kế tiếp nhau cách nhau một góc 45 độ. Trừ khi ở vị trí nghỉ, hai cờ không thể chồng lên nhau. Màu cờ thì khác nhau dựa vào tín hiệu được truyền đi ở trên biển hay trên bờ. Màu đỏ và vàng cho cờ dùng ở biển trong khi màu trắng và xanh dương được dùng trên bờ.

Sémaphore là phương thức truyền tin dùng cờ hoặc bất cứ vật gì có thể nhìn thấy (nón, sách vở, khăn tay, mảnh áo…)
Hình ảnh
Lưu ý là chữ Đ: nếu chữ D đưa tay phải thẳng lên khỏi đầu thì chữ Đ phải làm 2 lần như thế; cho nên chữ Đ thì tay trái đưa thẳng lên khỏi đầu, đây là chữ đặc biệt Việt Nam, thế giới không biết, mà cũng không có.

 

* Các bạn có thể chia làm 6 vòng học cho dể hơn :

Vòng 1 chỉ đánh một cánh tay

(Từ A -> G )

Vòng 2 tay trụ đặt ở vị trí chữ A

( H I KL M N )

Vòng 3 tay trụ đặt ở vị trí chữ B

( O P Q R S )

Vòng 4 tay trụ đặt ở vị trí chữ C

( T U Y )

Vòng 5 tay trụ đặt ở vị trí chữ D

( J V )

Vòng 6 tay trụ đặt ở vị trí chữ E

( W X )
tóm tắt: