Bình Thuận: Tổ chức Đại giới đàn vào tháng 11-2015

1300

dgdanGNO – Nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của giới Tăng Ni trong hạn tuổi thọ giới được đầy đủ giới hạnh của Phật tử xuất gia cũng như nguyện vọng chính đáng của Phật tử tại gia; đồng thời, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Thuận (công văn số 1733/UBND-VXDL ngày 2-6-2015), Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận triển khai công tác tổ chức khai mở Đại giới đàn Nguyên Hương tại tỉnh Bình Thuận.

Thời gian Đại giới đàn Nguyên Hương được khai mở trong các ngày 6 đến 9-11-2015 (25 tới 28-9-Ất Mùi).
Địa điểm cho Giới đàn Tăng tại chùa Vạn Thiện (phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Giới đàn Ni tại tổ đình Bình Quang Ni tự (phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Được biết,BTS PG tỉnh Bình Thuận sẽ phát hành hồ sơ từ 21-5-2015  đến hết hạn thu nhận hồ sơ 28-7-2015 (mùng 6-6-Ất Mùi) tại chùa Phật Ân (33B Trần Phú, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) – xem thêm thông báo đính kèm dưới bản tin của BTS PG tỉnh Bình Thuận.

THÔNG BÁO

(số 085/TB/BTS.BT ngày 3-6-2015)

TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NGUYÊN HƯƠNG
TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của giới Tăng Ni trong hạn tuổi thô giới được đầy đủ giới hạnh của người Phật tử xuất gia. Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận trân trọng kính thông báo khai mở Đại Giới đàn NGUYÊN HƯƠNG theo chi tiết cụ thể như sau:

I-  Thời gian: ĐGĐ Nguyên Hương được khai mở trong các ngày 6, 7, 8 và 9-11-2015 (nhằm các ngày 25, 26, 27, 28-9 năm Ất Mùi).

II-  Địa điểm:

– Giới đàn Tăng: tại chùa Vạn Thiện, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

– Giới đàn Ni: tại tổ đình Bình Quang Ni tự, 02 Cao Thắng, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

III-Điều kiện thọ giới:

1/  Thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni: Tuổi đời từ 20-60 tuồi (theo giấy khai sinh)

– Đã thọ giới S-di, Sa-di-ni 02 năm (bản sao chứng điệp Sa-di).

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần.

– Không vi phạm pháp luật Nhà nước.

– Có trình độ văn hóa Tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc tương đương (nếu giới tử dưới 30 tuổi).

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch cùa Đàn giới.

* Nội dung khảo hạch: Thông thuộc các thời khóa nhật tụng. Thông hiểu khóa I, II – Phật học phổ thông do HT.Thích Thiện Hoa biên soạn. Thông thuộc Tỳ-ni Sa-di (hoặc Sa-di-ni), Oai nghi, Cảnh sách.

2/ Thọ giới Thức-xoa-ma-na:

– Từ 18 tuổi trở lên (theo giấy khai sinh).

– Đã thọ giới Sa-di 02 năm (bản sao chứng điệp Sa-di).

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần.

– Không vi phạm pháp luật Nhà nước.

– Có trình độ văn hóa Tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

* Nội dung khảo hạch: Thông thuộc các thời khóa nhật tụng. Thông hiểu khóa I, II – Phật học phổ thông do HT.Thích Thiện Hoa biên soạn. Thông thuộc Tỳ-ni Sa-di (hoặc Sa-di-ni), Oai nghi.

3/ Thọ giới Sa-di, Sa-di-ni:

– Từ 16 tuổi trở lên (theo giấy khai sinh).

– Đã xuất gia 02 năm (bản sao Đơn xin xuất gia).

– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần.

– Không vi phạm pháp luật Nhà nước.

– Có trình độ văn hóa Tốt nghiệp phổ thông trung học, hoặc tương đương.

– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

* Nội dung khảo hạch: Thông thuộc 2 thời khóa công phu sáng chiều hoặc các nghi thức tụng niệm của hệ phái. Thông hiểu khóa I Phật học phổ thông của HT.Thích Thiện Hoa biên soạn.

4/ Thọ giới Thập Thiện, Bồ-tát tại gia:

  1. a) Thập Thiện:

– Đã thọ Tam quy Ngũ giới

– 02 đơn xin thọ giới Thập thiện (có mẫu)

– 02 ảnh màu (3×4), đầu trần, áo tràng lam (dán 01 ảnh vào đơn xin và 01 ảnh ghi các thông tin cá nhân phía sau).

  1. b) Bồ-tát tại gia:

– Đã thọ giới Thập thiện

– 01 bản sao Chứng điệp hoặc Chứng chỉ Thập thiện (sao y công chứng)

– 01 đơn xin thọ giới Bồ-tát tại gia

– 02 ảnh màu (3×4), đầu trần, áo tràng lam (dán 01 ảnh vào đơn xin và 01 ảnh ghi các thông tin cá nhân phía sau)

IV-Tiếp nhận hồ sơ:

– Hồ sơ xin thọ giới được cấp phát hoàn toàn miễn phí, Giới tử trực tiếp liên hệ tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận (chùa Phật Ân – 33B Trần Phú, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

– Hồ sơ thọ giới không nhận qua đường bưu điện. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Tăng sự (Chùa Vạn Thiện, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) gặp ĐĐ.Thích Nguyên Nguyệt – ĐT: 091 5999365.

– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh không thu bất cứ lệ phí nào của Giới tử khi về thọ giới.

– Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành phố lập danh sách giới tử, tập hợp hồ sơ gửi về Ban Kiến đàn.

– Trường hợp giới tử ngoài tỉnh, hồ sơ phải có giấy giới thiệu của Ban Tôn giáo tỉnh liên hệ gởi trực tiếp đến Ban Kiến đàn (Đại đức Thích Nguyên Nguyệt – chùa Vạn Thiện, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Thời gian: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận sẽ phát hành hồ sơ từ ngày 21-5-2015 cho đến ngày hết hạn thu nhận hồ sơ (28-7-2015 – 6-6-Ất Mùi).

Vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần sanh, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận kính mong chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh thông báo cho Tăng Ni và Phật tử có đủ điều kiện, phát nguyện thọ giới về tham dự Đại Giới đàn.

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỞNG BAN
(Đã ký và đóng dấu)

TT.THÍCH MINH NHẬT