Trại Tường Nguyện -Kỷ niệm Chu niên 60 năm GĐPT Thạnh Lâm

1666

Nhằm kỷ niệm Chu niên 60 năm GĐPT Thạnh Lâm, ngày 12-13/7/2017 AL, GĐPT Thạnh lâm đã tổ chức Trại Tường Nguyện cho toàn thể Huynh trưởng đến đoàn sinh ngành Oanh cùng tham gia.

Những trò chơi tập thể của các em ngành oanh

ĐÊM LỬA TRẠI HOÀNH TRÁNG
Các em Oanh vũ đang tập nhảy sạp