THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NGUYÊN HƯƠNG TỈNH BÌNH THUẬN

1723

ÁO HỘI PHẬTBAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN THÔNG BÁO

V/v : Giới tử tập trung tại địa điểm Đại Giới đàn Nguyên HươngNAM ỈNH BÌNH THUẬN THÔNG BÁOlogo daigiodan nguyenhuongGiới đàn Nguyê

Căn cứ Công văn số 1733/UBND.VXDL ngày 02-6-2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận V/v chấp thuận thay đổi ngày tổ chức Đại Giới đàn Nguyên Hương tại Tỉnh Bình Thuận.

Ban Tổ chức Đại Giới đàn Nguyên Hương năm 2015 tại Tỉnh BìnhThuận trân trọng thông báo đến các Giới tử, thời gian và địa điểm tập trung như sau:

  • Giới tử xuất gia (TĂNG): Tập trung vào lúc 06 giờ sáng, ngày 06/11/2015 (nhằm ngày 25-9 năm Ất Mùi) tại Tòng Lâm Vạn Thiện (đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
  • Giới tử xuất gia (NI): Tập trung vào lúc 06 giờ sáng, ngày 06/11/2015 (nhằm ngày 25-9 năm Ất Mùi) tại Tổ Đình Bình Quang Ni Tự (02 Cao Thắng, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)
  • Giới tử tại gia (thọ Thập Thiện, Bồ Tát tại gia): tập trung vào lúc 06 giờ sáng, ngày 07/11/2015 (nhằm ngày 26-9 năm Ất Mùi) tại Tòng Lâm Vạn Thiện (đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
  • Tất cả Giới tử đi thọ giới phải mang theo y pháp đầy đủ.

Ban Kiến Đàn sẽ không giải quyết  bất cứ trường hợp nào của Giới tử đến trình diện không đúng thời gian quy định.

Phan Thiết, ngày14 tháng 10 năm 2015

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH THUẬN

Trưởng Ban Trị Sự

Trưởng Ban Kiến Đàn Đại Giới đàn Nguyên Hương Tỉnh Bình Thuận

Thượng Tọa THÍCH MINH NHẬT