Lễ tổng kết Phật sự -GĐPT huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2012-2017

697

Vào sáng ngày 30/4/2015, tại hôi trường Chùa Thạnh Lâm đã diễn ra lễ tổng kết công tác phật sự -GĐPT huyện Phú Quý.

Trong buổi lễ, Cấp tấn thục Thanh- Nguyễn Hữu Tâm – Trưởng ban Đại diện GĐPT huyện Phú Quý đã đọc báo cáo tổng kết công tác phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và đưa ra những thuận lợi, tồn tại cũng như phương hướng hoạt động trong năm 2017.

Hiện tại, Tổng số GĐPT trong toàn huyện : 07 đơn vị

Trong đó, Nam: 495; nữ: 682.

Tổng số huynh trưởng có cấp: 124, HT cấp tập: 105, HT cấp tín: 18, HT cấp tấn: 01;

Ngành đồng: 439, ngành thiếu: 338, ngành thanh: 400.

Buổi lễ diễn ra trong tình lam chan hòa và kết thúc tốt đẹp

Công tác họp thông qua báo cáo dự thảo chuẩn bị cho buổi lễ chính thức