Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2561-DL.2017 tại huyện Phú Quý

1266

Cấp tấn Thục Thời Đỗ Nhữ đang đọc thông điệp Phật đản PL.2561

Mặc dù trời đổ mưa nhưng toàn thể khách mời và phật tử vẫn ổn định đến khi kết thúc