Khai khoá học năm 2: Bậc Kiên- Trì – Định tại Chùa Thạnh Lâm

1249
Lớp học bậc Định

Được sự cho phép của PBHD GĐPT Bình Thuận, ngày 5/12DL tại Chùa Thạnh Lâm Ban nghiên huấn GĐPT huyện Phú Quý đã tổ chức lớp học năm 2 cho các bậc Kiên -Trì – Định. Tham gia lớp học với số lượng, Bậc kiên có 75, Bậc trì có 52, Bậc Định có 44 huynh trưởng tham gia.

Nhằm tạo điều kiều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tham gia các lớp học, Ban nghiên huấn đã sắp xếp lịch học vào ngày T7 và Chủ nhật. khoá học sẽ kết thúc vào ngày 13/12DL.

                                                         Các học viên đang chuẩn bị vào lớp học