HĐTN: Tự học Morse với máy vi tính

1736

Enter text : Nơi bạn điền bạch văn – có thể tùy biến dạng số hay chữ.
-Replay Text : Ấn vào thì bản bạch văn của bạn sẽ được phát ra.
-Speed wpm : Tùy biết tốc độ nhanh hay chậm của bạch văn .
-Sound level : Tùy biến âm thanh to nhỏ – Phần mềm này nghe rỏ nhất ở level 0.
-Nếu Bạn muốn khó hơn nữa thì phần mềm này cũng có thể thổi lần 1 file bản văn – giúp trình độ của bạn sẽ tăng lên sau mỗi lần dịch .Morse

download tại: https://www.mediafire.com/?mgc5uw5eykeq1b3