TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHẬT SỰ CỦA GĐPT BÌNH THUẬN TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ.

1027
pquy
         Ngày 10/3/2015 Thường trực BHD Phân ban GĐPT Tỉnh đã ra huyện đảo Phú Quý triển khai một số công tác Phật sự.
Đoàn đi có Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ – Trưởng BHD Phân ban GĐPT Tỉnh. Huynh trưởng Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng – Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký GĐPT Tỉnh.
Khởi đầu làm việc vào lúc 14h00 Đoàn đã mời những Huynh trưởng cốt cán của Ban Điều hành thông báo lịch làm việc của Thường trực Phân ban để Ban Điều hành thông báo đến các đơn vị.
-05h00 sáng ngày 11/3/2015 Thường trực BHD Phân ban đã tổ chức lễ thọ cấp cho những Huynh trưởng tại huyện Phú Quý được xét cấp năm 2014. Có 04 Huynh trưởng cấp Tín, 30/33 tổng số Huynh trưởng cấp Tập về thọ cấp. 03 Huynh trưởng cấp Tập vắng (có lý do).
-Cùng ngày vào lúc 19h00 tất cả Ban Huynh trưởng các đơn vị cùng Ban Điều hành GĐPT huyện tập trung về hội trường chùa Thạnh Lâm nghe triển khai một số công tác Phật sự quan trọng của BHD Phân ban GĐPT tỉnh.
1/ Mở trại Huyền Trang III cho Huynh trưởng học viên Bậc Định III.
2/ Triển khai trại Họp bạn Ngành Nữ toàn tỉnh lần II năm 2015.
3/ Thực hiện quỹ Tương tế GĐPT Tỉnh năm 2015.
4/ Tiếp tục khai khóa Bậc Kiên – Trì – Định năm 2015.
Ban Điều hành GĐPT huyện Phú Quý đã báo cáo tình hình sinh hoạt của các đơn vị. Trong 07 đơn vị GĐPT, có 04 đơn vị là Liên Hoa, Thạnh Lâm, Linh Quang, Mỹ Quang sinh hoạt ổn định. Còn lại 03 đơn vị sinh hoạt rời rạc.
Ban Điều hành GĐPT huyện cũng đã tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ cho Đoàn sinh khó khăn.
.Trên tinh thần chuẩn bị mở trại Huyền Trang, tất cả đã thống nhất sẽ tổ chức vào các ngày nghỉ lễ cuối tháng 4/2015.
.Tồ chức Trại họp bạn Ngành Nữ lần II. HTr Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng đại diện cho Ngành nữ triển khai tổ chức trại trên tinh thần giao lưu, học hỏi đối với chị em Nữ. Tất cả chị em Nữ đều đồng lòng hưởng ứng tham gia, sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 6/2015.
.Tình hình quỹ tương tế tại huyện Phú Quý, trong năm 2014 các khoản thu chi đều có Trưởng ban, Thư ký và Thủ quỹ ký xác nhận rõ ràng mạch lạc.
Kết thúc phiên họp toàn Ban Huynh trưởng các đơn vị và Ban Điều hành GĐPT Huyện. Tất cả anh chị em Huynh trưởng đều thống nhất theo hướng chỉ đạo của Thường trực BHD Phân ban GĐPT Tỉnh.
pquy 1