GĐPT Thạnh Lâm tổ chức trung thu

692

Vào đêm 15/8AL, GĐPT Thạnh lâm đã tổ chức vui chơi và phát quà cho các em đoàn sinh và các em khác. Tổng số quà là 500 suất.20160915_194709 20160915_194722 20160915_194735 20160915_194954 20160915_195020