GĐPT Thạnh Lâm Tổ chức trại Tất Đạt Đa cho ngành Oanh

1139

Trong hội trại Tất Đạ Đa năm 2017 cho các em ngành oanh của GĐPT Thạnh Lâm. Trại tham gia hơn 130 em đoàn sinh ngành oanh và ngành Thiếu, Thanh. Mục đích rèn luyện và trao dồi cho các em ngành Oanh nhiều kỹ năng và kiến thức trong GĐPT cũng như các hoạt động ngoài xã hội. Bênh cạnh đó, tạo điều kiện cho các em ngành thiếu đã qua trại Lộc uyển chịu trách nhiệm trong ban quản trại để có thêm nhiều kỹ năng và trách nhiệm hơn với những cấp bậc mình đang có.

Một số hình ảnh trại:

                          Bác Gia trưởng Quản Cao- Nguyễn Đĩnh đang phát biểu trong lễ khai mạc

 

MỘT SỐ TRÒ CHƠI TẬP THỂ

 

     Đoàn sinh GĐPT Thạnh Lâm và GĐPT Mỹ Quang (Khách mời) cùng giao lưu trong đêm lửa trại

Ban tổ chức và Ban quản trại đang hội ý chuẩn bị công tác trò chơi lớn

Ban tổ chức đang thông qua kết quả thi đua của các đội sau 2 ngày 1 đêm vất vả

Trong 2 ngày trại: Các huynh trưởng và đoàn sinh được ăn kiểu ” tự phục vụ”

Sau cuộc trại tất cả các em đoàn sinh: có thể tự mình rửa chén, bác…

Nguyên túc