GĐPT Thạnh Lâm diễn văn nghệ mừng Phật đản PL.2561

1195

Nhằm tạo không khí tươi vui nhân ngày lễ Phật đản, GĐPT Thạnh Lâm đã tổ chức đêm văn nghệ chào mừng.