Danh sách cúng dường trong dịp lễ Quán Thế Âm và hát bội tại Chùa Thạnh Lâm

1453

Thành kính chúc sức khỏe và hồi hướng công đức của quý Phật tử có tên trong danh sách sau đây đã cúng dường cho lễ Hội Quán Thế Âm và hát Bội Chùa Thạnh Lâm ngày 10, 11, 12/ 7/ 2014( 16, 17, 18/ 6 giáp ngọ). Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả gia đình quý Phật tử vạn sự kiết tường như ý.

DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ ĐÃ CÚNG DƯỜNG

STT

          Họ và tên

Định cư

Tiền USD

Tiền Việt Nam

01

Nguyễn Thị Trang

Bắc Mỹ

50 USD

02

Nguyễn Thu

Úc

200 ÚC

03

Nguyễn Thị Cà

Nam Mỹ

1.000.000

04

Đỗ Văn Triện

Bắc Mỹ

200 USD

05

Bùi Thạnh

Nam Mỹ

100 USD

06

Phạm Bin

Nam Mỹ

100 USD

07

Đỗ Văn Thi

Nam Mỹ

50 USD

08

Đỗ Văn Thất

Nam Mỹ

50 USD

09

Nguyễn Qùa

Nam Mỹ

20 USD

10

Nguyễn Tiếp

Bắc Mỹ

100 USD

11

Châu Thị Mức

Bắc Mỹ

100 USD

12

Châu Nên

Bắc Mỹ

100 USD

13

Đỗ Văn Hiếu

Bắc Mỹ

100 USD

14

Đấu+ Linh

Bắc Mỹ

50 USD

15

Tiếp+ Tìn

Bắc Mỹ

100 USD

16

Nguyễn Tùng

Bắc Mỹ

50 USD

17

Đặng Tấn+ Lạc+ Thi

Bắc Mỹ

1.500.000

18

Nguyễn Bửu

Nam Mỹ

100 USD

19

Nguyễn Thị Kiểu

Nam Mỹ

100 USD

20

Nguyễn Nhiểu

Nam Mỹ

100 USD

21

Nguyễn Thị Hân

Nhật

10.000 Yên

22

Trần Kẹn

Nam Mỹ

1.000.000

23

Nguyễn Văn Trí

Na Uy

200.000

24

Minh Thúy

Nam Mỹ

1.000.000

25

Đặng Sước

Nam Mỹ

50 USD

26

Nguyễn Thị Lởi

Bắc Mỹ

1.000.000

27

Đặng Thị Một

Nam Mỹ

50 USD

28

Trần Thị Cải

Na Uy

50 USD

29

Đặng Chại

Úc

1.000.000

30

Đặng Tèo

Nam Mỹ

50 USD

31

Võ Thắng+ Hạnh

Nam Mỹ

100 USD

32

Nguyễn Văn Dũng

Nam Mỹ

100 USD

33

Đặng Văn Ngọc

Nam Mỹ

50 USD

34

Đặng Văn Một

Nam Mỹ

100 USD

35

Đặng Khưỡng

Việt Kiều

2.000.000

36

Đỗ Thị Phin

Việt Kiều

300.000

37

Đặng Lịch

Na Uy

2.000.000

38

Đặng Thị Hương

Nam Mỹ

50 USD

39

Đỗ Thị Phiếu

Nam Mỹ

1.000.000

40

Nguyễn Ne

Nam Mỹ

2.000.000

41

Nguyễn Long

Na Uy

100 USD

42

Đặng Thị Nguyệt

Nam Mỹ

1.000.000

43

Nguyễn Thị Cúc

Nhật

2.070.000

44

Ngô Sanh

Việt Kiều

100 USD

45

Võ Sứ

Nam Mỹ

100 USD

46

Võ Nhuận

Nam Mỹ

50 USD

47

Nguyễn Quyết

Nam Mỹ

100 USD

48

Nguyễn Dục

Nam Mỹ

50 USD

49

Nguyễn Thị Kiểu

Nam Mỹ

100 USD

PHẬT TỬ ÚC

 

STT

Họ Và Tên

Định cư

Tiền ÚC

Tiền Việt Nam

01

Đặng Một

Úc

110

02

Cụi Duyên

Úc

100

03

Huệ Khặc

Úc

15

04

Giác Tấn

Úc

30

05

Cẩm Chiểm

Úc

50

06

Xứng

Úc

50

07

Phùng Vín

Úc

100

08

Lầu Tâm

Úc

50

09

Giản Lan

Úc

50

10

Nhàn Cúc

Úc

25

11

Triểu Niểu

Úc

20

12

Việt Phối

Úc

20

13

Thực Gái

ÚC

20

14

Hiếu Phai

Úc

50

15

Ông Trực

Úc

20

16

Triếu Quờn

Úc

100

17

Tỉm Tiết

Úc

50

18

Hà Chánh

Úc

50

19

Phước Gái

Úc

50

20

Trần Phong

Úc

50

21

Trần Kiên

Úc

50

22

Thương Thắng

Úc

50

23

Thẩm Huệ

Úc

100

24

Tắc Huệ

Úc

50

25

Hùng Yến

Úc

50

26

Chị Bình

Úc

50

27

Anh Phong

Úc

50

28

Cẩm Liên

Úc

30

29

Thạnh Phến

Úc

50

30

Phương Út

Úc

50

31

Phí Kiều

Úc

30

32

Kích Anh

Úc

100

33

Phí Ne

Úc

50

 

* Phật tử Úc tổng số: 33 người= tiền: 33. 745. 000 đ Việt Nam

STT

Họ Và Tên

Định cư

Tiền USD

Tiền Việt Nam

01

Vợ chồng anh Nên

Úc

50 USD

02

Đỗ Thị Thảo

Ca Na Đa

1.000.000