Chùa Thạnh Lâm Phát Gạo từ thiện

878

Vừa qua, tại hội trường Chùa Thạnh Lâm, Ban từ thiện Chùa Thạnh Lâm đã tiến hành phát gạo từ thiện cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo. Với tổng số gạo được các quý phật tử, nhà hảo trong trong và ngoài nước cúng dường với số lượng 6 tấn gạo. Ban từ thiện đã tổng hợp và phát ra cho 77 hộ với 80kg/ hộ.  20160822_141048 20160822_142452