Bảng Morse và cách học Morse

9884

Bảng Morse và cách học Morse

Morse: Là tên của một người Mỹ (Samuel Simpypruse. Morse) vào năm 1837 đã phát minh ra 1 dạng, 1 bộ biệt mã về chấm và gạch theo vần Alphabe, khi mở ngắt dòng điện sẽ gây lên những tín hiệu “tích te”, xếp các tín hiệu này với nhau chúng ta được một bản tin hoàn chỉnh.

morse_code_chart

Thap-Morse

Lưu ý khi truyền tin bằng Morse:
Người phát tín hiệu phải:
Nếu dùng còi, phải thổi rõ ràng, từng tiếng đúng nhịp độ, trường độ, cách mỗi chữ là 1 nhịp và cách 1 từ là 2 nhịp.
Nên chọn nơi đầu gió để phát tin.
Thuộc bảng dấu
chuyển vào bảng Việt mã.
Thổi còi dài và phát sóng lâu với âm Te.
Thổi còi ngắn và phát sóng nhanh với âm Tíc.
Phát tín hiệu theo các cụm âm của từ phải dứt khoát, rõ ràng, chọn vị trí phát thích hợp nhất.(Vd: đứng đầu gió, cự ly gần)
Trước khi phát tin chính thức phải phát đúng trình tự và chờ bên nhận phát lại tín hiệu (K).
Hết bản tin phải phát tín hiệu (AR) để báo cho người nhận biết.
Người nhận tín hiệu phải:
Thuộc bảng Việt mã và bảng chuyển dấu.
Vị trí nhận tin hợp lý để nhận rõ bản tin.
Hết cụm từ nên chấm, phải để định tin cho chính xác.
Trong lúc nhận cần tập trung, không lập lại tín hiệu (không phát ra âm thanh tín hiệu Morse).
Cách Học Thuộc Morse
bước 1: chia bảng morse ra làm 5 bảng nhỏ
bước 2: chúng ta để ý một số điều dưới đây
bảng 1: gồm 8 chữ đối xứng
E I S H đối xứng T M O CH
bảng 5
gồm 3 chữ không đối xứng C J Z
bảng 2: gồm 6 chữ đảo ngược
A U V đảo ngược N D B
ba bảng này theo mình ngĩ không cần học cũng thuộc vì dễ nhớ.
bước 3:
thống kê tiếp tục xem thử con các chữ cái nào dễ thuộc không hoặc cái chữ cái thường xuyên dùng.
ví dụ như:
chữ R nằm trong AR kết thúc bản tin
chữ W nằm trong NW bắt đầu phát bản tin v.v..
các chữ cái như Z F j thông thường người phát tin ít dùng đến vì hiện nay ít đánh theo kiểu việt nam mới, không có dấu nên cũng không cần học thuộc và nên học thuộc tên của chình mình đánh theo morse.
bước 4:
còn 2 bảng còn lại chắc chỉ học trong 15 phút là được rồi
bảng 3: gồm 6 chữ tương phản
R L F tương phản với K Y Q
bảng 4: gồm 4 chữ đổi chiều
W P đổi chiều với G X và cuối cùng để học nhanh và nhớ lâu cần 2 người, 1 người phát và 1 người nhận thay đổi cho nhau.