Ban Hộ tự họp đánh giá kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm 2013

1191

Ngày 28/3/2013, Ban Hộ Tự Chùa Thạnh Lâm tổ chức họp thường kỳ. Cuộc họp đánh giá công tác Phật sự trong 3 tháng đầu năm 2013. Ông Đổ Nhữ, Trưởng Ban Hộ Tự, đã báo cáo hoạt động Phật sự của Chùa Thạnh Lâm trong 3 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động 3 tháng tiếp theo. Tại cuộc họp này, các thành viên cũng đóng gvóp xây dựng nhiều ý kiến thích hợp với tình hình địa phương. Đồng thời, cuộc họp đã thống nhất phân công trách nhiệm từng thành viên phụ trách hoạt động tổ chức Đại lễ Phật Đản-PL 2013 sắp đến.

1362621209_100_4835_b