BĐH GĐPT huyện Phú Quý tổng kết công tác phật sự năm 2015

1495

Sáng ngày 29/11/2015, tại hội trường Chùa Thạnh Lâm Ban Điều hành GĐPT Huyện Phú Quý tổ chức  Lễ Tổng kết công tác Phật sự GĐPT huyện Phú Quý năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động  trong năm 2016.

Buổi lễ kính đón Đại đức Thích Thục Châu thay mặt Ban Trị sự giáo hội  Phật giáo huyện Phú Quý quang lâm chứng minh, còn có Ban Hộ tự, Ban Bảo trợ, các cựu Huynh trưởng, Huynh  trưởng cùng Đoàn sinh tiêu biểu của 07 chùa trên địa bàn huyện.

Thay mặt BĐH GĐPT huyện Huynh trưởng Quảng Cao Nguyễn Đĩnh đã thông qua báo cáo tổng kết công tác phật sự năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016. Các đại biểu tham  dự đã có những ý kiến góp ý bổ sung về những mặt thuận lợi, khó khăn trong hoạt động GĐPT huyện Phú Quý. Với số lượng hơn 1300 Huynh trưởng và Đoàn sinh của 7 đơn vị (124 Huynh trưởng các cấp, 439 Đoàn sinh ngành Đồng, 338 Đoàn sinh ngành Thiếu và 400 anh chị ngành Thanh) đang duy trì sinh hoạt ổn định. Tuy nhiên, chất lượng và số lượng Huynh trưởng Đoàn sinh còn yếu và thiếu về tinh thần tự thân tu học cũng như chuyên cần nề nếp sinh hoạt.

?

Quản Cao Nguyễn định đang đọc tổng kết công tác phật sự 2015 và phương hướng 2016

Mặt khác, công tác của Nghiên huấn trong năm 2015 đã đạt được những thành tích: Tổ chức thành công cuộc thi khảo sát  kiến thức ngành Thiếu- bậc Hướng thiện, tiếp tục tổ chức lớp học bậc Kiên –Trì- Định năm năm thứ 2- 2015, bước đầu xây dựng được lịch tu học thống nhất cho các gia đình… Trong phương hướng năm 2016, BĐH GĐPT huyện Phú Quý đã thống nhất các nội dung như: đẩy mạnh công tác Nghiên huấn ( hướng dẫn kỹ năng giảng dạy, tổ chức giao lưu về sinh hoạt…khảo sát việc tu học…);đẩy mạnh công tác Tổ kiểm, sáng tạo phương thức sinh hoạt tu học tại các đơn vị ngày càng sinh động, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu; tập trung chủ động nắm bắt  tình hình hoạt động của ngành Oanh ngành Thiếu để kịp thời có hướng giải quyết ổn định và phát triển hơn thêm.

Nhân dịp này,. BĐH GĐPT huyện Phú Quý đã quyết định khen thưởng cho 07 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu đã tích cực đóng góp xây dựng đơn vị và chuyên cần trong sinh hoạt.

?
BHD GĐPT huyện Phú Quý khen thưởng các đoàn sinh có thành tích tốt trong tu học

 

    Tin và ảnh: Thanh Sung